Over puffer
Puffer is een applicatie die ouders van kinderen met astma helpt bij de behandeling. Wij zorgen ervoor dat kinderen en ouders benauwdheid beter leren herkennen.

Dit doen wij door middel van een video-functie waarmee filmpjes direct met de behandelend kinderarts worden gedeeld. Ook hebben wij de meest gebruikte vragenlijst in de applicatie geïncludeerd (ACT), deze vragenlijst kan een arts ondersteunen bij de behandeling. In het geval van nood is er een digitale versie van een noodplan. Nu maken we nog gebruik van het noodplan uit Enschede, maar zodra het landelijke noodplan van het Longfonds live is, zal deze zo snel mogelijk worden geïmplementeerd.
Het team achter Puffer bestaat uit Jean Driessen, sportarts met als aandachtsgebied astma bij kinderen (proefschrift) en ervaringsdeskundige, Boony Thio, kinderlongarts met 25 jaar ervaring, en Joost Bakker commercieel bedrijfskundige, gespecialiseerd op het gebied van zorgprocessen.
Video functie
Panic button
Tijdlijn
Video functie
PUFFER BIEDT OUDERS DE GELEGENHEID OM SNELLER MET HUN ARTS TE COMMUNICEREN.
Op het moment van klachten maakt u een videofilm die direct gedeeld wordt met de behandelend kinderarts. Doordat u sneller wordt voorzien van feedback, kunt u sneller geholpen worden om uw kind zo goed mogelijk te behandelen. Daarnaast bieden de videobeelden een handleiding aan de arts om u te helpen benauwdheid te herkennen.
Panic button
DIGITALE EN GEAUTOMATISEERDE NOODHULP
Op dit moment is er nog geen Nederlandse uniforme noodhulp. Daar komt echter verandering in met behulp van het Longfonds. Samen met hen zetten wij, als eerste, de noodhulp om in digitale ondersteuning. Nooit meer zoeken naar formulieren en papieren, maar meteen hulp, daar waar u het nodig heeft.
Blijf op de hoogte
Naast eerder genoemde functies zijn we ook druk bezig met het implementeren, ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe functionaliteiten, zoals:
  • Vragenlijst (Hiermee kan globaal worden gekeken hoe het met het astma van uw kind is gesteld)
  • Smart Inhalers (Slimme opzetstukken voor inhalatoren helpen u, en uw kind, met het nemen van de medicijnen)
  • Beweegpatronen (Met behulp van slimme accelerometers (fitbit) en een algoritme kunnen wij monitoren hoe het met het beweegpatronen van uw kind is gesteld.)
  • Videoanalyse (We onderzoeken momenteel of een geautomatiseerd video-analyse systeem net zo betrouwbaar als de ogen van een arts de benauwdheid van een kind kan beoordelen.)
Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen omtrent onze start-up? Vul dan het formulier in.